Pia Göthlin
Verksamhetschef
Sonja Netzell
Barnskötare
Johanna Karlsson
Förskollärare
Sofia Viggeborn
Barnskötare
Malin Carlsson
Köksbiträde och lokalvårdare
Manar Khaled Barnskötare/resurs