Pia Göthlin
Verksamhetschef
Elin Larsson
Barnskötare
Johanna Karlsson
Barnskötare
Sofia Viggeborn
Barnskötare
Malin Carlsson
Köksbiträde och lokalvårdare
Johanna Ljutovac
Förskollärare (föräldraledig)