Pia Göthlin
Verksamhetschef
Mikaela Andreasson
Förskollärare
Johanna Karlsson
Förskollärare
Sofia Viggeborn
Barnskötare
Malin Carlsson
Köksbiträde och lokalvårdare
Manar Khaled Barnskötare/resurs