Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven. 
Genom att skicka in anmälan så ger du ditt samtycke till att Vitsippans förskola hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.

För mer information kontakta verksamhetens rektor.
*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.