Samtycke inför GDPR

Från och med den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. Detta innebär att PUL som tidigare reglerade huruvida man fick spara och behandla personliga uppgifter kommer att ersättas av GDPR. Förordningen ställer betydligt hårdare krav på företag och myndigheter som hanterar personuppgifter jämfört med dagens regler och ger medborgarna ett starkare skydd.

Personuppgiftsansvarig är den myndighet eller företag som samlar in personuppgifter. I detta fall Morups Friskola.
Personuppgiftsbiträde är den myndighet, leverantör eller annan instans som vi samarbetar med. Exempelvis hantering för betalning av fritidsavgift.
Dataskyddsombud ska finnas på varje myndighet, företag eller annan instans som handhar personuppgifter som ansvarar att förordningen enligt GDPR följs.

För mer information se www.imy.se

Hur påverkar det er?
Vi kommer här att tydliggöra för er vilken personlig information vi samlar in och hur vi behandlar den.

Eftersom reglerna har ändrats behöver vi således inhämta nytt samtycke från er.

Vi vill att ni lämnar in ert samtycke enligt bifogad, Anhörig och samtycke. Ett samtycke per barn. Detta samtycke gäller fram till slutet av kommande vårtermin.

Samtycke av sparande och behandling av personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som vårdnadshavare och elev, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer m.m.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i enlighet med skollagen. Uppgifterna kommer att sparas under tiden för skolgången och 5 år efter avslutad skolgång.

De personuppgifter vi behandlar delas med Falkenbergs kommun/Varbergs kommun och andra personuppgiftsbiträden som vi använder för att kunna fullfölja skolplikten.

Personuppgiftsansvarig är Morups friskola, fritidshem och förskola, ekonomiska förening. Du har rätt att kontakta oss om du vill ta del av den information och uppgifter vi har om dig och ditt barn, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Pia Göthlin, 0346-94034. Du når vårt dataskyddsombud via e-post styrelsen@morupsfriskola.se. eller per telefon 076-899 42 76. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Imy.

Styrelsen,
Morups Friskola och Fritidshem