Vårt mål är att barnen utvecklar sin självständighet och självkänsla för att fungera både enskilt och i grupp.  Vi jobbar med att lyssna, reflektera och försöka förstå andras perspektiv men också ge uttryck för egna åsikter. 
Barnen får också utveckla sin skapande förmåga och möjlighet att uttrycka sig i många olika former så som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.
Vi gör många utflykter och vistas mycket i naturen.
Rörelse är en naturlig del i barnens vardag.   
Barnens utveckling och lärande dokumenteras fortlöpande.

Läroplanen
Vi följer kraven som är fastställda av Skolverket och skollagen. Mer information hittar du på Skolverket.