Förskolan har en god samverkan med hemmen och det finns stor möjlighet för den förälder som vill att vara delaktig i förskolans organisation.
Barnen får en trygg introduktion och vi värdesätter den dagliga kontakten med föräldrarna vid hämtning och lämning.

Vi har ett utvecklingssamtal på vårterminen. Utöver det har vi en sommarfest och luciafirande då barn, föräldrar och personal samlas och umgås.

På våren har vi också en gemensam fixardag då alla hjälps åt att ta hand om förskolegården.