Förskolan har en god samverkan med hemmen och det finns stor möjlighet för den förälder som vill att vara delaktig i förskolans organisation.
Barnen får en trygg introduktion och vi värdesätter den dagliga kontakten med föräldrarna vid hämtning och lämning.

Vi har ett utvecklingssamtal på vårterminen. Utöver det har vi dropp-in och luciafirande då barn, föräldrar och personal samlas och umgås.

På våren har vi också en gemensam fixardag då alla hjälps åt att ta hand om förskolegården.