Välkomna till Vitsippans förskola som ingår i Morups friskola, fritidshem och förskola ekonomiska förening.

Vitsippans förskola tar emot barn som är 1-5 år gamla och vår målsättning är att alla barn ska uppleva en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet.  

På vår förskola är medmänsklighet och allas lika värde huvudfokus. Olikheter berikar!

Vi har en öppen kontakt med föräldrarna och det finns goda möjligheter för den som vill att kunna påverka och vara delaktig i sitt barns förskolegång.

I föreningen ingår också Morups Friskola och fritidshem som ligger i byggnaden bredvid. Vi kan på så sätt erbjuda en heltäckande pedagogisk verksamhet från förskola upp till åk 6 vilket skapar en stor trygghet för barn, föräldrar och personal.

Varmt välkommen med din ansökan via e-post eller telefon!

Senaste nytt