Så roligt att ni vill anmäla ert barn till vår förskola
Förskolan är fristående och vi har eget kösystem!

Våra antagningsregler
I enlighet med stadgarna för verksamheten gäller följande:
Styrelse har gett rektor på förskolan i uppdrag att fatta beslut om intagning av barn i samråd med verksamhetens pedagoger.
De regler som redovisas nedan är vägledande för beslut om intagning. Anmälan görs genom skriftlig anmälan (anmälningsblankett finns att ladda ner via hemsidan) som skickas till rektor på förskolan. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet).
Kölistans ordning bestäms i princip av anmälningsdatum.
Vårdnadshavare får skriftligt bekräftelse på att ansökan har ankommit skolan.

Förtur

Förtur medges enligt följande ordning:
1) om barnet bor i Morups församling med omnejd
2) om barnet har syskon som går på Vitsippan eller på Morups friskola

Vid placering

Som förälder åtar du dig

  • främja ett gott samarbete, förtroende och respekt mellan barnen, barnen och personalen, samt mellan hemmet och förskolan
  • hålla dig informerad om vad som händer i verksamheten
  • engagera dig i förskolans verksamhet t. ex. genom att delta vid fixardagarna samt städning av förskolans lokaler som sker 1 gång per termin
  • snarast anmäla inkomstförändring

 Vi på Vitsippans förskola åtar oss att

  • skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet
  • arbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande, och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling
Avgift
  • Avgift tas ut under 12 månader
  • Avgiften följer kommunens regler om maxtaxa.  Avgiften betalas under uppsägningstiden.
  • Förskolan har stängt 2 veckor i juli
  • Juli månad är avgiftsfri om man inte utnyttjar sin plats

Klicka på ”Ladda ner” för anmäla eller göra en uppsägning av plats. Skriv under och skicka till skolan per post.