Förskolan består av tre avdelningar, Knopparna, Groddarna och Fröna. 

Barnantalet varierar och vi har som målsättning att hålla barngrupperna små.

Förskolan har ingen specifik inriktning utan vi har valt att plocka godbitar ur alla förskolepedagogiker. Barnen vistas mycket utomhus och vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (LPFÖ18).

Öppettiderna är 06.15 till 18.00.

Lunchen levereras från Björnhults golfrestaurang. Maten är näringsriktig och vikt läggs på närproducerade råvaror. Mjölken är ekologisk.

Miljö och omgivning

Vitsippans förskola ligger mitt i byn, i ett äldre skolhus med stor och härlig utegård. Omgivningen består av åkrar och ängar med närhet till idrottsplats och fotbollsplaner. Skogen med motionsslinga och pulkabacke åt öster, havet åt väster och lantbruken runt om, ger många möjligheter för uteaktiviteter och sambandet människa – miljö kan lätt synliggöras. Genom att verka mitt i byn och i liten skala får barnen nära kontakt med människor i olika yrken och åldrar och de blir delaktiga i byns vardag.

Utomhusmiljön är utformad så att den uppmuntrar till experiment och fantasi med stora möjligheter till både lek, rörelse och studier utomhus. Naturens kretslopp tydliggörs genom kompostering, källsortering och odling.

Värdegrund

På Vitsippan arbetar vi med att barnen ska visa omtanke och respekt för varandra. Vi lär oss att olikheter är bra och att vi kan lära oss av varandra.  Målet är att alla barn visar omsorg om allt levande och för sin närmiljö .

Sekretess

All personal berörs av sekretesslagen vilket bl.a. innebär att vi inte får uppge något om barnets familjeförhållande eller hälsotillstånd. Alla föräldrar får frivilligt ge sitt medgivande eller inte till att bilder på barnet publiceras på hemsidan. Det är förbjudet att publicera bilder på andra sociala medier.

Anmälningsplikt

All personal är skyldig att göra anmälan till socialen vid misstanke om att ett barn far illa. 

Synpunkter på förskolan

På Morups Friskola, Fritidshem och Vitsippans förskola strävar vi alltid efter att bedriva undervisning och pedagogisk verksamhet av högsta kvalitet. Om du upplever att vi inte lever upp till detta vill vi gärna få veta det. Vårt mål är att ständigt utvärdera och vid behov förbättra vår verksamhet och då är din återkoppling viktig.

Synpunkter eller förbättringsförslag kan du alltid lämna muntligt till den det berör men vi tar också gärna emot skriftligt. Ladda ner filen som finns nedan och skriv på baksidan av detta papper och lämna i brevlådan vid dörren till rektor på andra våning.

Vid klagomål eller missnöje ser vi gärna att du kontaktar rektorn för respektive verksamhet, gärna på telefon, annars mail eller lämna skriftligt i brevlådan vid dörren till rektor på andra våning. Om du av någon anledning inte vill komma med ditt klagomål eller missnöje personligen till rektorn kan du vända dig till styrelsen via mail. Då har vi möjlighet att göra en analys av händelsen och ge dig en återkoppling

Pia Göthlin
Rektor Vitsippans Förskola
pia.gothlin@vitsippansforskola.se
Mobil: 070-2974630

Christina Stenman
Rektor Morups Friskola och Fritidshem
christina.stenman@morupsfriskola.se
Mobil: 070-2540001

Styrelsen
Styrelsen@morupsfriskola.se