Hur gör jag för att ställa mitt barn på kö hos er?

Anmälan görs genom skriftlig anmälan, anmälningsblankett finns att ladda ner via länk, som skickas till rektor på förskolan. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet).

Är kölistan offentlig?

Nej, vi lämnar inte ut namn eller köplacering på andra barn i vår kö.
Om misstroende uppstår ang. köplacering eller antagning kan du som vårdnadshavare begära granskning av kön genom kontakt med förskolans rektor.

Vilken plats har mitt barn i kösystemet?

Barnen registreras i vår kö efter anmälningsdatum. Vi tillämpar förtur för barn som flyttar till Morup och dess geografiska närhet samt syskonförtur.

Varför har mitt barn ”halkat ned” i kön? Uteslutande därför att ett barn med förtur har gått om. Se ovan.

Vilka barn får syskonförtur?

Barn som är folkbokfört på samma adress som ett syskon, halvsyskon eller ”plastsyskon” som är inskrivet hos oss har förtur, oavsett om barnet är yngre eller äldre än barnet som redan går hos oss. Barn som har syskon på Morups friskola har förtur.

Kan man komma och hälsa på hos er?

Har ditt barn blivit erbjuden plats på förskolan kommer du som förälder bli inbjuden på ett informationsmöte inför inskolning. Tyvärr tar vi inte emot oplanerade besök.

Hur säger jag upp en köplats?

Uppsägning av plats sker skriftligen via blankett, anmälningsblankett finns att ladda ner via länk, som skickas till rektor på förskolan. Förskolan besvarar uppsägningen skriftligt till vårdnadshavare.

Om jag ångrar en uppsägning, kan jag få tillbaka köplatsen?

Nej, har förskolan bekräftat uppsägningen så får en ny anmälan göras och köplatsen räknas då från det anmälningsdatum som ansökan ankommer skolan.