På Vitsippan strävar vi efter att barnen ska utveckla sin förmåga till att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Barnen ges möjlighet att vara delaktiga både i planeringen av aktiviteter och hjälpa till med olika moment på förskolan vilket utvecklar förmågan till ansvarstagande.