I dessa tider av Covid-19 är det inte alltid så lätt att veta vad som är det bästa att göra. Nu har ju i alla fall staten tagit över om att besluta om skolor och förskolor ska hållas öppna eller om vi ska stänga ner, så för tillfället får vi avvakta direktiv därifrån. Vi kommer att ha öppet skolan som vanligt om inget extra ordinärt inträffar ( som att alla pedagoger blir sjuka) eller att vi får direktiv om att stänga ner.

Vi har redan börjat att förbereda oss för eventuell hemundervisnng. Det kommer såklart att bli en helt annan situation än om man är i skolan men vi får kämpa på tillsammans och göra det bästa av situationen.

Vi tänker så här.
Barnen kommer att få scheman över skolarbete – ”lektionstid” hemma, detta är viktigt för att upprätthålla struktur på arbetet. T ex. 40 minuter svenska, 40 minuter matte osv. Under dessa tider kommer läraren att kunna ringa upp för att prata igenom det som ska göras, och man kan också själv (elev eller vuxen) ringa för att få stöd och hjälp med skolarbetet. För att det ska fungera så bra som möjligt kommer vi att arbeta med självinstruerande uppgifter så långt det går. Eventuellt kan lärarna filma instruktioner och lägga upp, men detta är inte klart ännu.

Vi har ju mycket vanliga läromedel för de yngre barnen, men också en del digitala läromedel. Det innebär att lärarna kommer att skicka ut veckoplaneringen via epost (eller på papper som ni hämtar när bi hämtar läromedel) på vad som skall göras, t.ex sidan 20-25 i svenska osv. Vi kommer också att välja ut de områden som är enklast att arbeta med hemma. Där vi använder digitala läromedel blir detsamma sak, läs och lyssna, svara på uppgifter mm. De äldre eleverna är redan vana vid att arbeta med dessa läromedel men om något problem uppstår får vi i så fall försöka lösa det på bästa sätt.

Då vi ännu inte vet om eller när skolor kommer att stängas ber vi er att kolla er epost och vår hemsida för information om/när ni ska hämta läromedel i skolan.

Vi har ju också de Nationella proven som ligger framför oss. Enligt Skolverket kan det bli aktuellt med att flytta fram tiderna för proven och rektor har även möjlighet att senarelägga om många elever är sjuka. I nuläget har jag dock ingen mer information om detta så jag får återkomma.

Till sist vill jag be er alla om att hjälpas åt, dels genom att försöka minska smittspridning så mycket ni kan men också genom att hålla humöret och modet uppe. Detta kommer väl att ta tid men det ska bli bättre efterhand.

Nu kommer det en härlig vår och vi får försöka ta vara på den, man kan ju faktiskt vara ute även om man inte umgås i större sällskap!

Förtydligande om vad som gäller på skolan för att minska smittspridning.

Vi vill att eleverna är hemma vid minsta symptom på förkylning, hosta osv. Vi på skolan kan inte avgöra vad som är vanlig förkylning eller Coronavirus så därför är vi mer restriktiva än vanligt. Det är önskvärt att också att syskon blir hemma även om de är symptomfria. Eleverna ska vara 48 timmar hemma och friska innan de återgår till skolan.

För närvarande har vi inga rekommendationer om att stänga skolan. Skulle så ske kommer vi att bedriva undervisning dels genom våra digitala läromedel men också genom vanliga läromedel som eleverna kommer att ta med hem. Lärarna kommer då att kommunicera med eleverna via e-post.
Vi ber er att hålla er uppdaterade via e-postadressen som ni har lämnat till skolan.

Senast ändrat 2020-03-23