Vi kommer att ha öppet på förskolan som vanligt om inget extraordinärt inträffar. Vi följer löpande läget kring Covid-19 och informerar barn och vårdnadshavare om förutsättningarna förändras. Se riktlinjer för Falkenbergs kommun.

Vi vill att barnen är hemma vid minsta symptom på förkylning, hosta osv. Vi på Vitsippan kan inte avgöra vad som är vanlig förkylning eller Coronavirus så därför är vi mer restriktiva än vanligt. Det är önskvärt att också att syskon blir hemma även om de är symptomfria. Barnen ska vara 48 timmar hemma och friska innan de återgår till skolan.

Hur situationen kommer utveckla sig vet vi i nuläget inget om men vi är sedan tidigare förberedda på eventuell hemundervisning och informerar i så fall närmare om vi hamnar i det läget.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar det nuvarande kunskapsläget att få barn och ungdomar drabbas av Covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.
Region Halland ger information om hur vårdnadshavare skall agera om ens barn visar symptom. När kan barnet kan gå tillbaka till skolan? Hur kan man tänka sig om ev. provtagning m.m.

Senast ändrat 2020-11-05